søndag 22. januar 2012

IkT i norskfaget

Å skulle reflektere rundt IKT i norskfaget virker nesten som en oppgave fra i går. Læreplanen har tydelige og klare forventninger til oss. Det uttrykkes blant annet at bruk av IKT "åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster." Dette er en virkelighet for norsklæreren i dag. Utfordringen for norskfaget blir å finne sin identitet i den "nye tid", når alt er blitt tekst.
Arbeidet med læreplanen er gjort grundig hos oss, som på alle andre vgs. i Buskerud. Det betyr selvfølgelig ikke at bruken av IKT er sikret overalt.

2 kommentarer:

  1. Utfordringen for norskfaget er vel at det skal romme så mye, som du selv skriver. Hva er norskfaget identitet? Hva har der gjort for å forsøke å sortere gammelt og nytt?

    SvarSlett
  2. Når du då skriv at "utfordringen for norskfaget blir å finne sin identitet i den "nye tid", når alt er blitt tekst;" kva går denne identiteten ut på? Koss kan ein konkret dra desse overordna måla ned i klasserommet? Det er vel slike spørsmål oppgåva vil ha drøfta. Dessutan er eg ikkje sikker på at alle norsklærarar vil vere samde i at læreplanen har tydelege og klåre forventningar til norsklæraren. Er det at ikt opnar for noe nytt veldig tydeleg?

    SvarSlett