søndag 22. januar 2012

IkT i norskfaget

Å skulle reflektere rundt IKT i norskfaget virker nesten som en oppgave fra i går. Læreplanen har tydelige og klare forventninger til oss. Det uttrykkes blant annet at bruk av IKT "åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster." Dette er en virkelighet for norsklæreren i dag. Utfordringen for norskfaget blir å finne sin identitet i den "nye tid", når alt er blitt tekst.
Arbeidet med læreplanen er gjort grundig hos oss, som på alle andre vgs. i Buskerud. Det betyr selvfølgelig ikke at bruken av IKT er sikret overalt.

tirsdag 10. januar 2012

Min første ytring

Hei verden
Nå har dere anledning til å bli kjent med meg! Tar til på en vandring mot "rikare mål å trø", eller noe sånt.