tirsdag 21. februar 2012

Stenging av nett-tilgang i klasserommet

Preges dagens skole av en pc-bruk som fremmer elevenes læring? Ved vår skole er det i ferd med å bygge seg opp erfaringer og synspunkter som mener det motsatte. Elevenes ustoppelige dragning mot og tilgang til FB, er noe av kjernen i problematikken, og beviset for at vi er på gale veier.
Hvordan forholde seg til dette?
Buskerud fylkeskommune har i sitt strategidokument for læringsfremmende IKT-bruk 2011-14 staket ut en kurs og framsatt en rekke krevende premisser og forutsetninger for at bruk av IKT skal være læringsfremmende. Skal vi lykkes, må dette dokumentet fram og brukes aktivt rundt på skolene. Ikke bare forutsetter dokumentet gode digitale ferdigheter og et didaktisk skjønn, det legger også et nærmest konstruktivistisk læringssyn til grunn. Her er kanskje diskusjonen og uenigheten størst. Hva kunnskap og læring er, vil vi aldri kunne enes hundreprosent om, det vi i alle fall kan si, er at teknologien legger en rekke premisser og føringer og gir muligheter, noe den alltid har gjort, men i enda sterkere grad enn tidligere.
Dette må tas på alvor og bakes inn i en forståelse av hva kunnskap og læring er.

søndag 22. januar 2012

IkT i norskfaget

Å skulle reflektere rundt IKT i norskfaget virker nesten som en oppgave fra i går. Læreplanen har tydelige og klare forventninger til oss. Det uttrykkes blant annet at bruk av IKT "åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster." Dette er en virkelighet for norsklæreren i dag. Utfordringen for norskfaget blir å finne sin identitet i den "nye tid", når alt er blitt tekst.
Arbeidet med læreplanen er gjort grundig hos oss, som på alle andre vgs. i Buskerud. Det betyr selvfølgelig ikke at bruken av IKT er sikret overalt.

tirsdag 10. januar 2012

Min første ytring

Hei verden
Nå har dere anledning til å bli kjent med meg! Tar til på en vandring mot "rikare mål å trø", eller noe sånt.