tirsdag 21. februar 2012

Stenging av nett-tilgang i klasserommet

Preges dagens skole av en pc-bruk som fremmer elevenes læring? Ved vår skole er det i ferd med å bygge seg opp erfaringer og synspunkter som mener det motsatte. Elevenes ustoppelige dragning mot og tilgang til FB, er noe av kjernen i problematikken, og beviset for at vi er på gale veier.
Hvordan forholde seg til dette?
Buskerud fylkeskommune har i sitt strategidokument for læringsfremmende IKT-bruk 2011-14 staket ut en kurs og framsatt en rekke krevende premisser og forutsetninger for at bruk av IKT skal være læringsfremmende. Skal vi lykkes, må dette dokumentet fram og brukes aktivt rundt på skolene. Ikke bare forutsetter dokumentet gode digitale ferdigheter og et didaktisk skjønn, det legger også et nærmest konstruktivistisk læringssyn til grunn. Her er kanskje diskusjonen og uenigheten størst. Hva kunnskap og læring er, vil vi aldri kunne enes hundreprosent om, det vi i alle fall kan si, er at teknologien legger en rekke premisser og føringer og gir muligheter, noe den alltid har gjort, men i enda sterkere grad enn tidligere.
Dette må tas på alvor og bakes inn i en forståelse av hva kunnskap og læring er.

3 kommentarer:

  1. Meiner du sjølv at det er ei løysing å stenge for Facebook, til dømes?

    SvarSlett
  2. Nei, det ser jeg ikke som løsning.

    SvarSlett
  3. Det hadde vært interessant å lese litt om hvilken vei du ser som mest farbar i dette terrenget? Stenge/ikke stenge blir veldig absolutt, og dessuten skriver du at stengning ikke er en god løsning. Er det da andre strategier som kan tas i bruk?

    SvarSlett